ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญร่วมเสวนาออนไลน์เรื่อง “ทุนนิยมแห่งเรือนกาย การขายความงามสตรีบนเวทีประกวดนางงาม”

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการเสวนาออนไลน์เรื่อง “ทุนนิยมแห่งเรือนกาย การขายความงามสตรีบนเวทีประกวดนางงาม” ในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น.

   วิทยากรผู้ร่วมเสวนา ได้แก่

  • คุณวอลลี่ สุภาพ นักศึกษาจาก Columbia University 
  • รศ. ดร.แพร จิตติพลังศรี ศูนย์การแปลและการล่าม คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
  • อ.ฐิติพงษ์ ด้วงคง หลักสูตรสตรีเพศ สถานะ และเพศวิถีศึกษ า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  • คุณศรัณย์ มหาสุภาพ นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

สามารถรับชมงานเสวนาผ่านทาง Facebook  Live ทางเพจ CompLit Chula

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย