ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญชวนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โครงการชาวจุฬาฯ สง่างาม ปี 2565

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ร่วมกับสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ ขอเชิญชวนนิสิต อาจารย์ บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ และสมาชิกศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ เข้าร่วมโครงการชาวจุฬาฯ สง่างาม ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป พบกับกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

  • ซุมบ้า 

วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 17.10 – 18.10 น. ณ ลานตฤณชัย ตรงข้ามอาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (CU Sports Complex)

  • โยคะ 

วันอังคาร และวันศุกร์ เวลา 17.10 – 18.10 น. ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 2 อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (CU Sports Complex)

  • Weight Training 

วันอังคาร เวลา 18.10 – 19.10 น. วันพฤหัสบดี  เวลา 17.10 – 18.10 น. ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 2 อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (CU Sports Complex)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2218-2811, 0-2218-2848

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย