ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนาออนไลน์ต้อนรับเทอมใหม่ “แห่งความเข้าใจชีวิตและการศึกษาที่แท้”

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิตจุฬาฯ สำนักบริหารกิจการนิสิตขอเชิญอาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ต้อนรับเทอมใหม่ ในหัวข้อ “แห่งความเข้าใจชีวิตและการศึกษาที่แท้” ในวันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

ฟังการเสวนาโดย รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว นายกสมาคมจิตวิทยาการปรึกษา และ ผศ.สรายุทธ ทรัพย์สุข ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านการพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์  จุฬาฯ ร่วมสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ และร่วมพูดคุยเพื่อเปิดพื้นที่ในมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อการค้นหา ศึกษา และทำความเข้าใจชีวิต

ผู้สนใจสามารถรับชมการเสวนาได้ทาง Facebook Live ทางเพจ : Chula Student Wellness  https://bit.ly/3qN7zMN

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2218-0540 หรือ 08-5042-2626


จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย