ข่าวสารจุฬาฯ

อบรม “Cross – Generations Gap Psychology” ช่องว่างระหว่างวัย … แม้แตกต่างแต่เข้าใจได้

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรผู้เข้าใจเข้าร่วมโครงการอบรม “Cross – Generations Gap Psychology” ช่องว่างระหว่างวัย … แม้แตกต่างแต่เข้าใจได้  ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting โดยมีคุณอินทเดช พิทักษ์สรยุทธ ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาประสิทธิภาพด้านทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากร เพื่อเผยแพร่ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างระหว่างวัย ซึ่งไม่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้ด้วยความเข้าใจ   

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://forms.gle/8oLbUWwbV3VDumta6  

หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่ด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-7173


จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย