ข่าวสารจุฬาฯ

วิศวฯ จุฬาฯ ชวนฟังบรรยายพิเศษ วันอรุณ สรเทศน์ รำลึก ครั้งที่ 27 “อยู่อย่างปลอดภัยในโลกไซเบอร์”

โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิ อรุณ สรเทศน์ ขอเชิญผู้สนใจฟังการบรรยายพิเศษออนไลน์ เนื่องในโอกาสครบรอบ “วันอรุณ สรเทศน์ รำลึก” ครั้งที่ 27 หัวข้อเรื่อง “อยู่อย่างปลอดภัยในโลกไซเบอร์” ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM

Join Zoom Meeting

Meeting ID: 928 8187 1838

Password: 004833

รับฟังความรู้เพื่อรู้ทันกลโกง พร้อมวิธีป้องกันภัยในการทำธุรกรรมบนโลกไซเบอร์ ภัยใกล้ตัวปัจจุบันในยุค Digital Transformation โดย ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ กรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM THAILAND) ดำเนินรายการโดย ดร.ลภัสรดา จ่างแก้ว ที่ปรึกษาด้านโครงสร้างองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และที่ปรึกษาสถาบันทรัพย์สินทางปัญญา จุฬาฯ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/Qku5hKCN8QfoSZ229

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: คุณศิริกัญญา พงษ์ทองเจริญ โทร. 0-2218-7812

หรือ E-mail: Sirikanya.po@chula.ac.th


จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย