ข่าวสารจุฬาฯ

ธรรมสถานจุฬาฯ เชิญฟังธรรมบรรยายออนไลน์

ธรรมสถานจุฬาฯ ขอเชิญฟังธรรมบรรยายออนไลน์ ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทาง Facebook และ Youtube ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565  “ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมภายนอก” โดย ครูแฟง วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง “ได้ใจ ได้ทุกอย่าง” โดย พระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก  วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2565  เรื่อง “วาง จึงว่าง” โดยพระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เรื่อง “สมอง-จิต-วิญาณ ทำงานแตกต่างกันอย่างไร?” โดย อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เรื่อง “ปฏิบัติธรรมในหมวดสฬายตนะ  อย่างไร?” โดย ภก.กิตติ รัตนศรีวิจิตร วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เรื่อง “เข้าทรงมีจริงหรือไม่ รู้ได้อย่างไร” (ครั้งที่ 7) โดย อ.ปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารของธรรมสถานจุฬาฯ ได้ทาง

YouTubewww.youtube.com/CUDharma

LINE : ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://line.me/R/ti/p/%40260rdeju

Websitewww.dharma-centre.chula.ac.th

Facebook: ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-3018-9, 0-2218-3024

www.dharma-centre.chula.ac.th หรือ E-mail : dharma-centre@chula.ac.th


จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย