ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์มติชนก้าวสู่ปีที่ 45

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 นายสุรเดช พันธุ์ลี หัวหน้ากลุ่มภารกิจจุฬาสัมพันธ์ ศูนย์สื่อสารองค์กรจุฬาฯ พร้อมด้วยนางสาวธิติรัตน์ สมบูรณ์ เป็นผู้แทนศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ  มอบกระเช้าผลไม้และของที่ระลึกจากจุฬาฯแก่ คุณวรศักดิ์ ประยูรศุข บรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน  เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่หนังสือพิมพ์มติชนก้าวสู่ปีที่ 45 โดยมีคุณนฤตย์ เสกธีระ บรรณาธิการบริหาร กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน และคุณชุมฉันท์ ชำนิประศาสน์ บรรณาธิการ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ร่วมในงานแสดงความยินดีครั้งนี้

ในโอกาสนี้ หัวหน้ากลุ่มภารกิจจุฬาสัมพันธ์ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ ได้มอบของที่ระลึกจาก จุฬาฯ แก่หัวหน้าข่าวการศึกษา หัวหน้าข่าวสตรี และผู้แทนจากหนังสือพิมพ์มติชนด้วย  

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย