ข่าวสารจุฬาฯ

ฟังดนตรีที่จุฬาฯ ออนไลน์”รื่นเริงเถลิงศกใหม่”

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ จัดรายการฟังดนตรีที่จุฬาฯออนไลน์  “รื่นเริงเถลิงศกใหม่”  ประสานเสียงนฤมิต Concert and Talk โดยไกวัล กุลวัฒโนทัย และเสียงไทยคอรัส     บทเพลงไพเราะที่นำมาบรรเลง อาทิ จันทร์เอ๋ย ลิงกับเสือ ออเจ้าเอย บุพเพสันนิวาส ฟังดนตรีเถิด  ชื่นใจ เงิน เงิน เงิน เป็นต้น เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย