ข่าวสารจุฬาฯ

ขอเชิญชวนบุคลากรจุฬาฯ สมัครเป็นอาสาสมัคร “กล่องรอดตาย” ช่วยผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอเชิญชวนบุคลากรจุฬาฯ ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัคร “กล่องรอดตาย”  ในรูปแบบ Virtual wards ผ่าน Line Official  เพื่อติดตามอาการของผู้ป่วยโรคโควิด-19 หรือช่วยงานด้านอื่นๆ

กล่องรอดตาย” ผลิตขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เพื่อช่วยเหลือผู้ปวยโควิด -19 เป็นชุดบรรจุอุปกรณ์จำเป็นในการดูแลตนเองระหว่างรอเตียง 14 วัน หรือจนกว่าผู้ป่วยอาการไม่หนักจะหายดีหรือหาเตียงได้ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่หรือกลุ่มอาสาสมัครคอยแนะนำให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และซักถามติดตามอาการแก่ผู้ป่วยกลุ่ม Home Isolstion  

ผู้สนใจร่วมเป็นอาสาสมัครสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหสบดีที่ 13 มกราคม 2565 โดยสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่ด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ อาสาสมัครกล่องรอดตายจะต้องเข้ารับการอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 17.00 – 18.30 น.  ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณคมสัน เลาห์กมล โทร.06-4978-2241 และคุณคณิตา เพ็งผอม โทร.0-2218-0156 


จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย