ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญฟังการบรรยายพิเศษ “อาจารย์ โอ (ภาส) คุยเรื่อง โอ (มิครอน)”

องค์กรแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ “อาจารย์ โอ (ภาส) คุยเรื่อง โอ (มิครอน)” โดย ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 12.30 – 13.15 น. ทาง Facebook  Live  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เข้าฟังการบรรยายได้ที่ https://www.facebook.com/MDCU.chulalongkornuniversity/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-256-4183

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย