ข่าวสารจุฬาฯ

ครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดบรรยายพิเศษ “ครูกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” เนื่องในวันครู ประจำปี 2565

เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2565 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ครูกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย นายสุเทพ  เท่งประกิจ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส  จังหวัดยะลา ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย ปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. รับชมได้ที่ https://youtu.be/-telBBfJWWI

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย