ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ ผนึกกำลัง สนจ. ส่ง “กล่องรอดตาย” ช่วยประชาคมจุฬาฯ พร้อมดูแล 24 ชั่วโมง ตรวจ ATK พบผลบวกแจ้งส่งตัวเข้า Home Isolation ทันที

เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565  คุณสุภาพร จันทร์จำเริญ รองอธิการบดี ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชุมนัดพิเศษ ระดับผู้อำนวยการบริหาร (CUGM) กว่า 70 คน ร่วมซักซ้อมทำความเข้าใจแนวทางการใช้ “กล่องรอดตาย” และระบบติดตามอาการผู้ป่วย Home Isolation (HI) แบบออนไลน์ ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) เพื่อนำมาใช้ดูแลประชาคมจุฬาฯ ทั้งบุคลากร 8,000 คน และนิสิตจุฬาฯ 37,000 คน รวมกว่า 45,000 คน รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ “โอไมครอน” และ “เดลต้า” ที่กำลังระบาดใหญ่อยู่ในขณะนี้

การประชุมในครั้งนี้มีทีมงานกล่องรอดตาย สนจ. นำโดย ศ.นพ.กำธร พฤกษานานนท์  อุปนายก สนจ. คุณอธิศีล ธัญญ์ ณ ป้อมเพชร ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนจ. คุณกิตติศักดิ์ เพ็ชรหาญ CEO, The Sharpener และ ภก.จักรพงศ์ สุวรรณกนิษฐ์ หัวหน้าอาสาสมัครกล่องรอดตาย ร่วมเป็นวิทยากรให้ข้อมูลแนะแนวทางปฏิบัติอย่างเข้มข้น และได้แชร์ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย HI ที่ถูกวิธีจากการทำงานร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

คุณอธิศีล ธัญญ์ ณ ป้อมเพชร ผู้ร่วมริเริ่มโครงการ กล่าวว่า “สนจ. ขอขอบคุณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ให้ สนจ.เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลประชาคมจุฬาฯ ในวิกฤตระลอกใหม่นี้ นอกจากพี่น้องประชาชนแล้ว อาสาสมัครของเราจะได้ดูแลพี่น้องจุฬาฯ ของเราอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมงในระบบติดตามอาการออนไลน์ 7-14 วัน ซึ่งในทันทีที่ตรวจพบว่าติดเชื้อจากชุดตรวจ ATK หรือไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม หากเป็นน้องนิสิตให้เข้าไปลงทะเบียนใน CUNEX และแจ้งรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต หากเป็นบุคลากร ให้เข้าไปลงทะเบียนใน CUNEX Staff และแจ้ง ผอ.บริหารที่ตนสังกัดอยู่ ให้ส่งตัวเข้าสู่ระบบติดตามอาการบน Virtual Ward ของเราโดยเร็วที่สุดและจะได้รับ “กล่องรอดตาย” ส่งตรงถึงบ้านต่อไป”

ปัจจุบัน ระบบติดตามอาการออนไลน์กล่องรอดตาย สนจ. ได้เปิด Virtual Ward หรือหอพักผู้ป่วยเสมือนดูแลผู้ป่วย HI ทั่วประเทศ รวม 8 หวอด โดย 2 หวอดล่าสุดใช้ดูแลนิสิตและบุคลากรในประชาคมจุฬาฯ สามารถรองรับผู้ป่วยเข้าระบบได้พร้อมกัน 2,600 คน สนจ.ขอเชิญนิสิตเก่าจุฬาฯ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคยา เวชภัณฑ์ และร่วมสมทบทุนจัดทำกล่องรอดตาย กล่องละ 500 บาท โดยบริจาคเงินผ่านมูลนิธิส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปไทย บัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 017-2-88191-2​ (ส่งหลักฐานการบริจาคเพื่อขอลดหย่อนภาษีมาที่ LINE ID : @donatesurvivalbox) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณแมค โทร. 096-991-6363 และคุณโอม 093-698-9336

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย