ข่าวสารจุฬาฯ

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ปีการศึกษา 2565

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์ที่สนใจต่อปริญญาโทนิติศาสตร์

  • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
    • สาขาวิชานิติศาสตร์ รับสมัครถึงวันที่ 12 เมษายน 2565
    • สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร รับสมัครถึงวันที่ 23 เมษายน 2565
  • LL.M. (Business Law) International Program รับสมัครถึงวันที่ 29 เมษายน 2565

ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาที่สนใจศึกษาต่อด้านกฎหมาย

  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) รับสมัครถึงวันที่ 16 เมษายน 2565
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ รับสมัครถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2565

ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทนิติศาสตร์ที่สนใจต่อปริญญาเอก

  • หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รับสมัครถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

สมัครได้ที่ https://law.chula-regist.com/

เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/LawChula/

สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2218-2017

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย