ข่าวสารจุฬาฯ

อบรมหลักสูตร “Logistics: Strategy & Management”

สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ จัดโครงการอบรมหลักสูตร “Logistics: Strategy & Management” รุ่นที่ 66 ระหว่างวันที่ 7 – 25 กุมภาพันธ์ 2565  ผ่านระบบออนไลนโปรแกรม ZOOM  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงด้าน Logistics และคณาจารย์ผู้มีความรู้ ความผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการอบรม

วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันพุธ)  ที่ 7-8, 10-11, 14-15, 17-18, 21-22 และ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.00-19.30 น.

วันเสาร์ที่ 12 และ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ 
https://forms.gle/Mwxj9ZLxr7Cgi4ZeA หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่ด้านล่างโบสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook : fb.com/CUTransInst

 E-mail :   CUTI@chula.ac.th  หรือ pichanun.t@chula.ac.th

ติดตามรายละเอียดการอบรมได้ทาง http://www.cuti.chula.ac.th/courses/2527/


จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย