ข่าวสารจุฬาฯ

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 โดยเปิดรับสมัครรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565 และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2565 ติดตามรายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่  https://www.register.gradchula.com (ระบบรับสมัคร เปิดในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565)

วันสุดท้ายการรับสมัคร สามารถดูจากรายละเอียดแนบท้ายประกาศแต่ละหลักสูตร และระบบรับสมัครจะปิดในเวลา 15.00 น. ของวันสุดท้ายการรับสมัคร

ดูประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 ได้ที่ https://www.grad.chula.ac.th/download/apply/grad2565_1.pdf ตรวจสอบเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ที่ https://www.grad.chula.ac.th/download/apply/grad33446.pdf

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 08-2330-2985 (ในวันและเวลาราชการ) หรืออีเมล admissionschula@gmail.com, grad@chula.ac.th

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย