ข่าวสารจุฬาฯ

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ บริการส่งหนังสือให้ด้วยใจ สู้ภัย COVID-19

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ (หอสมุดกลาง) เปิดให้บริการส่งหนังสือให้ด้วยใจ สู้ภัย COVID-19 ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 24 พฤษภาคม  2565 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยสืบค้นหนังสือผ่าน https://library.car.chula.ac.th/

 เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ยืมได้เฉพาะหนังสือของสำนักงานวิทยทรัพยากร ที่มี LOCATION และ STATUS ดังนี้
  • LOCATION เป็น Central Library และ Thailand and ASEAN Information Center
  • STATUS เป็น CHECK SHELVES
 2. หนังสือที่ได้รับการตอบรับ จะจัดส่งหนังสือให้ทางไปรษณีย์แบบ EMS ทุกวันอังคาร และวันศุกร์ โปรดกรอกชื่อและที่อยู่ของผู้รับให้ชัดเจน
 3. สำหรับผู้ที่พักอาศัยในหอพักจุฬาฯ และ CU I-House สำนักงานฯ จะติดต่อให้มารับตัวเล่มที่หอสมุดกลาง
 4. บริการนี้จะติดต่อกับท่านผ่านช่องทางอีเมลเป็นหลัก โปรดกรอกอีเมลที่ถูกต้องและใช้งานจริง
 5. หากต้องการคืนก่อนกำหนดส่งให้ส่งคืนได้ที่ Book Drop ของหอสมุดกลาง หรือส่งคืนทางไปรษณีย์ รายละเอียดเพิ่มเติม “How to Return Books”
 6. หากต้องการยกเลิกคำขอ หรือพบปัญหาในการใช้บริการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

เงื่อนไขสิทธิ์การยืม

 1. นิสิต อาจารย์ และบุคลากร สามารถยืมหนังสือได้จำนวน 10 เล่ม นาน 30 วัน
 2. สมาชิกรายปีประเภท ก. สามารถยืมหนังสือได้จำนวน 3 เล่ม นาน 30 วัน
 3. สิทธิ์การยืมจะนับรวมกับหนังสือที่ผู้ใช้บริการกำลังยืมอยู่ (เฉพาะ Location = Central Library และ Thailand and ASEAN Information Center ไม่นับรวมห้องสมุดคณะฯ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-2929, 0-2218-2918 และทางอีเมล chulalibrary@car.chula.ac.th

ติดตามข่าวสารของสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ได้ที่ www.car.chula.ac.th หรือผ่านทางไลน์ Line@culibrary และทางเฟสบุ๊ค www.facebook.com/ChulaLibrary

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย