ข่าวสารจุฬาฯ

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ให้คำปรึกษาการตรวจ ATK แก่ประชาคมจุฬาฯ

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ให้คำปรึกษาการตรวจ Antigen test kit (ATK) ด้วยตนเองแก่ประชาคมจุฬาฯ  โดยนักเทคนิคการแพทย์ จุฬาฯ ผู้เชี่ยวชาญ  ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.และ 13.00 – 16.00 น. ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2565 

ผู้สนใจขอรับคำปรึกษาโดยสแกน QR Code ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือทางโทรศัพท์ ไทร. 02-218-1097

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย