ข่าวสารจุฬาฯ

กิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ “เรียนสนุกด้วย Online Tools”

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์สำหรับสังคมแห่งการเรียนรู้ ในหัวข้อเรียนสนุกด้วย Online Tools” โดยคุณอนุสรณ์ ดำรงธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ บ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หน่วยงานทรู คลิกไลฟ์ และแพลตฟอร์ม วีเลิร์น  ในวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. ดำเนินรายการโดยคุณธิภาดา สารปรัง หัวหน้างานบริหารวิชาการ  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ นิสิตดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ รับชมการถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook Live https://www.facebook.com/ChulaLibrary 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-218-3901

หรือที่ E-mail : chulalibrary@car.chula.ac.th

facebook : chulalibrary Line@ : culalibrary


จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย