ข่าวสารจุฬาฯ

สนจ. ชวนนิสิตเก่าจุฬาฯ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนจัดทำ “กล่องรอดตาย” ช่วยผู้ป่วยโควิด-19

วันที่17 มกราคม 2565 ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ (สนจ.) แพทย์หญิงเกวลี สุนทรมน ผู้อำนวยการศูนย์อบรมและวิจัยพัฒนา สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค เยี่ยมชมการดำเนินโครงการกล่องรอดตาย สนจ. และซักซ้อมทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยใช้กล่องรอดตายและระบบติดตามอาการผู้ป่วย Home Isolation ผ่าน Virtual Ward โดยมีคุณศุภชัย ชุติกุศล ประธานสโมสร สนจ. คุณอธิศีล ธัญญ์ ณ ป้อมเพชร ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนจ. และคณะทำงานกล่องรอดตายให้การต้อนรับและส่งมอบกล่องรอดตายสนับสนุนภารกิจตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อในเขตเมืองของ สปคม. ต่อไป 

ในโอกาสนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย สนจ. ขอเชิญนิสิตเก่าจุฬาฯ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคยา เวชภัณฑ์ และร่วมสมทบทุนจัดทำกล่องรอดตาย กล่องละ 500 บาท โดยบริจาคเงินผ่านมูลนิธิส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปไทย บัญชี ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 017-2-88191-2 (ส่งหลักฐานการบริจาคเพื่อขอลดหย่อนภาษีมาที่ LINE ID : @donatesurvivalbox)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 09-6991-6363 และ 09-3698-9336

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย