ข่าวสารจุฬาฯ

สัมมนาออนไลน์ Chula Masterverse 2022 ก้าวทันโลกธุรกิจยุคใหม่หลากหลายสาขา

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ จัดงานสัมมนออนไลน์ Chula Masterverse 2022: Meeting the Business Masters in the Metaverse Era ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น.

กลยุทธ์ธุรกิจในปี 2022 ต้องปรับตัวอย่างไรให้ฝ่าฟันอุปสรรคในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  พบกับวิทยากรระดับ Master จากหลากหลายสาขาในโลกธุรกิจยุคใหม่ผ่าน 5 มุมมองด้านธุรกิจ ได้แก่

  • Verse 1: Marketing Downside-up through Solid Foundation การตลาดพื้นแน่น พลิกแพลง พ้นวิกฤต
  • Verse 2: Trendy Tech Toward AI, Blockchain, and Metaverse เทคโนโลยีแห่งอนาคต
  • Verse 3: A sustainable future with green finance อนาคตที่ยั่งยืนด้วยการเงินแบบกรีน
  • Verse 4: Re-imagine Financial Reporting ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงด้วย รายงานทางการเงินของธุรกิจจากหลากหลายมุมมอง
  • Verse 5: Thriving in the New World: Management Approaches of the Future เติบโตในโลกธุรกิจยุคใหม่ด้วยกระบวนการจัดการองค์กรแห่งอนาคต

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ https://forms.gle/Z7mj7BJJ1BDAFeaY9

ดูรายละเอียดกำหนดการได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1vM-hfMqMgPzYTFlBZCTUjxIdr8jBpUJQ/view?usp=sharing

เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ได้ที่ https://www.facebook.com/CBSChula/

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย