ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล (FAAMAI) ร่วมกับแพลตฟอร์ม GINGER เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth โดย อชิตพนธิ์ เพียรสุขประเสริฐ ศิลปินผู้นำเสนอผลงานศิลปะที่สะท้อนสมมติฐานของชีวิตในฐานะสิ่งที่ไร้ที่มาที่ไป นำไปสู่คำถามของคุณค่าในการมีอยู่ องค์ประกอบที่สำคัญของการยืดโยงชีวิตและความตายก็คือ “ความสัมพันธ์”

การมีความสัมพันธ์กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคล คือ การเชื่อมโยงเรื่องราวและแลกเปลี่ยนความทรงจำซึ่งกันและกัน การมีอยู่ของชีวิตเป็นการอ้างอิงบนความสัมพันธ์ที่ได้ก่อตัวขึ้น เป็นต้นตอของคำถามในการศึกษาญาณวิทยาที่ว่า การมีอยู่ของเราเกิดขึ้นบนพื้นฐานอะไร การดำรงไว้ซึ่งการมีอยู่นั้นประกอบสร้างจากเรื่องราวและความสัมพันธ์รูปแบบใดบ้าง การมองและให้คุณค่าการมีหรือไม่มีอยู่นั้น อาจเป็นเพียงสิ่งธรรมดา หรือสิ่งที่ควรให้คุณค่าหรือไม่ ขึ้นอยู่กับแหล่งอ้างอิงความสัมพันธ์

นิทรรศการ “กรงวงกต” เปิดให้ชมตั้งแต่บัดนี้  – 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 18.00 น. (ปิดวันอาทิตย์) ณ ชั้น 3 Art4C, Gallery and Creative Learning Space ใกล้สามย่านมิตรทาวน์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Faamai Digital Arts Hub  https://www.facebook.com/chulafaamai/ และ Facebook : GINGER https://www.facebook.com/Gingercommune.co

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย