ข่าวสารจุฬาฯ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดสัมมนาวิชาการ “mRNA/LNP Technology: The Discovery for Global Health”

ศูนย์วิจัยวัคซีน และ School of Global Health คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดสัมมนาวิชาการ “mRNA/LNP Technology: The Discovery for Global Health” ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.45 – 14.30 น.

พบกับนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2564 สาขาการแพทย์

ได้แก่

  • Dr.Katalin Kariko, BioNTech & University of Pennsylvania, USA นักชีวเคมีผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา mRNA
  • Prof.Dr.Drew Weissman,University of Pennsylvania, USA ผู้พัฒนาวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA
  • Prof.Dr.Pieter Cullis, University of British Columbia, Canada ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอนุภาคนาโนไขมันที่มีความสำคัญต่อวัคซีน mRNA

รับชมได้ทาง Facebook Live : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาโดยสแกน QR Code บนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย