ข่าว

“FUTURE OF EDUCATION” นิยามที่เปลี่ยนไปของการเรียนรู้ สู่ภูมิทัศน์ใหม่ของระบบการศึกษา

“FUTURE OF  EDUCATION” นิยามที่เปลี่ยนไปของการเรียนรู้ สู่ภูมิทัศน์ใหม่ของระบบการศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาฯ จัดเสวนาวิชาการเรื่อง  Future of Education : นิยามที่เปลี่ยนไปของการเรียนรู้สู่ภูมิทัศน์ใหม่ของระบบการศึกษา” ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานเปิดตัวเมืองนวัตกรรมแห่งสยาม 

ฟังนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒินำเสนอแนวคิดในเรื่องการปฏิรูปการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เสนอทางออกปลดล็อคปัญหาการศึกษาประเทศไทย ในหัวข้อ

– “ร่วมคิด – ร่วมทำเพื่อพัฒนาการศึกษาชาติ” โดย ศ.กิตติคุณ  นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานกรรมการคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา อดีตนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอธิการบดีจุฬาฯ

– “คานงัดสำคัญสู่การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทย” โดยคุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ SE-ED  และ ดร.ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ นักเศรษฐศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์  กลุ่มงานการศึกษา World Bank

– “สรุปสาระการดำเนินโครงการตัวอย่างจริงเพื่อปฏิรูประบบการเรียนรู้ในพื้นที่นำร่อง” โดย ศ.ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการเสวนาวิชาการครั้งนี้ ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://siaminnovationdistrict.com/our-futures-2030/

 

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X