ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญชมการแสดงดนตรีคลาสสิก “The Viola Lovers Virtual Concert” โดยวงวิโอลาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเชิญชมการแสดงดนตรีคลาสสิก “The Viola Lovers Virtual Concert” โดยวงวิโอลาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำนวยเพลงโดย รศ.ดร.นรอรรถ จันทร์กล่ำ ในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 19.00 น.

รับชมทางออนไลน์ผ่านทางเพจ                                                                                                                        Facebook : CU Symphony Orchestra https://www.facebook.com/cusymphonyorchestra
Facebook : CU Art Culture https://www.facebook.com/cuartculture/
และ Youtube : CU Art Culture https://www.youtube.com/c/cuartculture

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-3634 – 5 หรือ https://www.cuartculture.chula.ac.th/contact/

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย