ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญชวนนิสิตจุฬาฯ ร่วมโครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนิสิตจุฬาฯ ไม่จำกัดคณะ ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ The Comprehensive course in Japanese Business Innovation Program จัดโดยสมาคม หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ

นิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้และสร้างประสบการณ์การทำโครงการนวัตกรรมร่วมกับเพื่อนนิสิตในคณะต่างๆ และคัดเลือกเป็นตัวแทนเพื่อแข่งขันชิงทุนการศึกษาและรางวัลอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในการต่อยอดโครงการ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 27 มกราคม 2565 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1GIz5Tjs7QXCrZEJJN11GgwWXDI90uWUd/view?usp=drivesdk

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภารกิจบูรณาการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-6330 E-mail: Kannika.sw@chula.ac.th


จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย