ข่าวสารจุฬาฯ

FAAMAI Digital Arts Hub ชวนน้องๆ มัธยมศึกษา ส่งผลงาน Projection Mapping เข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “Life with COVID-19”

ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล FAAMAI Digital Arts Hub จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Bangkok Projection Mapping Competition ขอเชิญน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ “FAAMAI Youth Projection Mapping Competition 2022” ภายใต้หัวข้อ “Life with COVID-19”
ชิงเงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

ผลงานที่ได้รับรางวัลจะถูกนำไปจัดแสดงในนิทรรศการ FAAMAI Youth Projection Mapping Competition 2022 ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2565 ณ บริเวณอาคารฝั่งตรงข้าม Park@Siam ซอยจุฬาลงกรณ์ 64

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ – 14 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าร่วมเวิร์คช็อปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://faamaicompetition.com/


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่
Facebook: Faamai digital arts hub
Instagram: Faamai_digital_arts_hub
Line: http://bit.ly/LINEProjectionMapping


จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย