ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ มอบพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 แก่ผู้บริจาคเงิน “จุฬาฯ ช่วยกาชาด”

เมื่อวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 และวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 ณ โถงชั้นล่าง อาคารจามจุรี 4 ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีมอบพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแก่ผู้บริจาคเงิน “จุฬาฯ ช่วยกาชาด สนับสนุนการพัฒนาวัคซีน ChulaCov-19” เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาทขึ้นไป เพื่อแสดงความขอบคุณที่ร่วมบริจาคเงินเพื่อสภากาชาดไทย โดยในปีนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับเงินบริจาค“จุฬาฯ ช่วยกาชาด สนับสนุนการพัฒนาวัคซีน ChulaCov-19”จากชาวจุฬาฯ และประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,767,545.74 บาท

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย