ข่าวสารจุฬาฯ

อบรมความรู้ทางออนไลน์ “จิตวิทยากับความรัก”

คณะจิตวิทยา จุฬาฯ จัดโครงการอบรมความรู้ทางจิตวิทยา หัวข้อ “จิตวิทยากับความรัก”  ในวันศุกร์ที่ 4 และวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ถ่ายทอดความรู้โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะจิตวิทยา จุฬาฯ อบรมทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ค่าลงทะเบียนคนละ 300 บาท รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ที่นั่ง

– วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 14.30 น. หัวข้อ “ทฤษฎีจิตวิทยากับความรัก โดย ผศ.ดร.หยกฟ้า อิศรานนท์ และเวลา 14.30 – 16.00 น. หัวข้อ “จิตวิทยาการเลือกคู่ และความสัมพันธ์ทางเพศ” โดย  รศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ

– วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 14.30 น. หัวข้อ “การจบความสัมพันธ์เมื่อรักถึงทางตัน” โดย  .ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน และเวลา 14.30 – 16.00 น. หัวข้อ “เมื่ออกหักจะรับมืออย่างไร” โดย .ดร.พนิตา  เสือวรรณศรี

ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/7ZQbU9c1UHzreR6C7 หรือสแกน QR Code ได้ที่ด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพนธ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวาทินี โทร.09-6730-6232  อีเมล Wathinee.S@chula.ac.th


จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย