อบรม “ศาสตร์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ มุมมองของผู้เรียนและการพัฒนาการสอนในชั้นเรียน”

 

ศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (CTFL: Center for Thai as a Foreign Language) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการอบรม “ศาสตร์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ มุมมองของผู้เรียนและการพัฒนาการสอนในชั้นเรียน” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09:00-12:15 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญฟังการบรรยายและร่วมการเสวนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้สนใจเข้าฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถสำรองที่นั่งผ่านทาง https://bit.ly/2IPDwxc สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2218-4886

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X