“สงกรานต์เมษาผ้าขาวม้า สยามสนุก”

 

สงกรานต์ปีนี้ มาสาดความสุข สาดความสนุกกันที่งาน “สงกรานต์เมษาผ้าขาวม้า สยามสนุก”  งานสงกรานต์ที่ยกเอาเอกลักษณ์ของสยามประเทศในทั่วทุกภาค  ยกความสุขและความสนุกจากคนไทยทั่วทั้งประเทศมารวมกันไว้ในงานเดียว ตลอด 3 วันที่สยามสแควร์

สงกรานต์แบบไทยๆ สงกรานต์สีขาว  พบกันที่ “สงกรานต์เมษาผ้าขาวม้า สยามสนุก”  ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00-18.00 น. ณ สยามสแควร์

*งานนี้เที่ยวฟรี น้ำฟรีตลอดทั้งงาน *

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X