ข่าว

รับสมัครปริญญาโท หลักสูตร “การจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ”

รับสมัครปริญญาโท หลักสูตร “การจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ”

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ จุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 คุณสมบัติของผู้สมัครสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา โปรแกรมการเรียนการสอนจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้  –23 เมษายน 2561

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.grad.chula.ac.th/th/10_jsimages/rdm.pdf       โทร. 0-2218-3528  สมัครได้ที่ Website:  http://grad.chula.ac.thor www.rdm.grad.chula.ac.th

e-mail :grad@chula.ac.thinter_53@hotmail.com

 

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X