รับสมัครปริญญาโท หลักสูตร “การจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ”

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ จุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 คุณสมบัติของผู้สมัครสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา โปรแกรมการเรียนการสอนจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้  –23 เมษายน 2561

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.grad.chula.ac.th/th/10_jsimages/rdm.pdf       โทร. 0-2218-3528  สมัครได้ที่ Website:  http://grad.chula.ac.thor www.rdm.grad.chula.ac.th

e-mail :grad@chula.ac.thinter_53@hotmail.com

 

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X