อบรบภาษาต่างประเทศ ปี 2561

ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เปิดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลภายนอก เพื่อถ่ายทอดความรู้ภาษาต่างประเทศหลักสูตรต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประกอบวิชาชีพและการศึกษาในอนาคต เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 2 พฤษภาคม 2561

ตรวจสอบวันเวลา และค่าใช้จ่ายในการอบรมได้ที่ http://bit.ly/2hqDuBR

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/2Gdhc2j

สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-4886 Email: aksornchula@chula.ac.th

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X