เชิญชมการแสดงดนตรี “ร่วมร้องน้องพี่ ซิมโฟนีจุฬาฯ” ในโอกาสครบรอบ 101 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาฯ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมการแสดงดนตรี “ร่วมร้องน้องพี่ ซิมโฟนีจุฬาฯ” ในโอกาสครบรอบ 101 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งแรกของการบรรเลงบทเพลงจุฬาฯ ด้วยวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนรอรรถ จันทร์กล่ำ เป็นผู้อำนวยเพลง ร่วมดัวยนักร้องรับเชิญ อาร์ม กรกันต์ สุทธิโกเศศ ลูกหว้า พิจิกา จิตตะปุตตะ แนน แก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิจ เป็นต้น ในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจเข้าชมฟรี สำรองที่นั่งผ่านทาง https://goo.gl/forms/NuLqkDJEKKSpg3R02

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาฯ โทร. 0-2218-0584, 094-561-5295

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X