ข่าว

การบรรยาย “ความรู้คู่สุขภาพ” เรื่อง “การออกกำลังกายตามวัยของออเจ้า”

การบรรยาย “ความรู้คู่สุขภาพ” เรื่อง “การออกกำลังกายตามวัยของออเจ้า”

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจฟังการบรรยาย “ความรู้คู่สุขภาพ” เรื่อง “การออกกำลังกายตามวัยของออเจ้า” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 2 อาคารจามจุรี 9 โดย นพ.สัณฐิติ ดะห์ลัน แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และณัฎฐา จิรพงศ์พิทักษ์ นักกายภาพบำบัด เป็นวิทยากร ให้ความรู้ที่น่าสนใจในหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพ อาทิ ประวัติศาสตร์การออกกำลังกาย การออกกำลังกายและกีฬาต่างกันหรือไม่ การประคบร้อนและประคบเย็น ช่วยลดปวดได้อย่างไร เป็นต้น

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ โทร. 0-2218-0590

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X