ข่าว

ร่วมโหวตบัตรนิสิตจุฬาฯ ใหม่

ร่วมโหวตบัตรนิสิตจุฬาฯ ใหม่

ขอเชิญนิสิตร่วมโหวตบัตรนิสิตใหม่ ตามสไตล์ที่ชอบ และเสนอ #(hashtag) โดนใจ มีสิทธิ์รับ iPhone 8 จำนวน 1 รางวัล และ บัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 200 บาท จำนวน 30 รางวัล (ระยะเวลาการโหวตตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. – 3 เม.ย. 61) คลิกโหวตเลยที่ http://voteyourcard_cunex.netgenius.co.th/

เงื่อนไขการร่วมโหวต

  • บุคคลที่มีสิทธิ์สำหรับการโหวตบัตรประจำตัวนิสิตจุฬาฯ ต้องเป็น นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 1 ท่าน มีสิทธิการโหวต 1 ครั้งเท่านั้น พร้อมเขียนสโลแกนบัตรแบบโดนๆ ระยะเวลาการโหวตตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. – 3 เม.ย. 61
  • รูปแบบบัตรประจำตัวนิสิตจุฬาฯ ที่ได้รับผลโหวตมากที่สุด จะนำมาจัดทำบัตรประจำตัวนิสิตจุฬาฯ ในปีการศึกษา 2561 ผลการโหวตถือเป็นการตัดสินสิ้นสุด
  • #(Hashtag) ไหนโดนใจมากที่สุด รางวัลชนะเลิศ รับ iPhone 8 (1 รางวัล), รางวัลชมเชย รับVoucher Starbucks มูลค่า 200 บาท (30 รางวัล) คำตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ประกาศรูปแบบบัตรประจำตัวนิสิตจุฬาฯ ที่ได้รับผลโหวตมากที่สุด และ รายชื่อผู้รับรางวัล วันที่ 11 เม.ย. 61 ที่ www.chula.ac.th
  • ติดต่อรับของรางวัลได้ที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาสยาม และต้องแสดงบัตรประจำตัวเพื่อแสดงตนว่าเป็น นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตั้งแต่วันที่ 23-27 เม.ย. 61 เท่านั้น ถ้าไม่มารับของรางวัลตามระยะเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบนหน้าบัตรประจำตัวนิสิตจุฬาฯ ตามนโยบายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขแคมเปญ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X