ข่าว

คณะจิตวิทยา จุฬาฯ จัดบรรยายพิเศษ

คณะจิตวิทยา จุฬาฯ จัดบรรยายพิเศษ

 

คณะจิตวิทยา จุฬาฯ จัดบรรยายพิเศษ การนอนมีผลต่ออารมณ์ของเด็กอย่างไร และการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมเกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็กและเยาวชนอย่างไร หาคำตอบได้ในการบรรยายเรื่อง “Sleep and Emotional Risk in Children” และ “Toward a Deveropment Theory of Youth Civic Engagement” โดยอาจารย์นักวิจัยทางจิตวิทยาพัฒนาการเด็กสองท่านคือ Asst. Dr. Cara และ Asst. Dr. Benjamin Oosterhoff จัดโดยคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ที่ห้อง 614 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายได้ สำรองที่นั่งได้ที่ Line ID: imnamjaiz

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X