เสวนาเรื่อง “ดิสโทเปียกับแฟนตาซีในโลกวรรณกรรมของจิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท”

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดเสวนาเรื่อง “ดิสโทเปียกับแฟนตาซีในโลกวรรณกรรมของจิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท” นักเขียนรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ประจำปี 2560 (รางวัลซีไรต์ปีล่าสุด) เป็นวิทยากรในการเสวนา ร่วมด้วยนิวัต พุทธประสาท นักเขียนรวมเรื่องสั้นและนวนิยาย และเจ้าของสำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรม ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการเสวนาครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-4792

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X