ข่าว

รวมพลังชาวจุฬาฯ ในพิธีเปิดกีฬาบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ ๔๐ วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาจุฬาฯ

รวมพลังชาวจุฬาฯ ในพิธีเปิดกีฬาบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ ๔๐ วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาจุฬาฯ

ขอเชิญชาวจุฬาฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากร ครั้งที่ ๔๐ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม – วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ภายใต้คำขวัญ “พอเพียง สามัคคี มีน้ำใจ ใฝ่ใจสุขภาพ” เพื่อส่งเสริมความรักสมัครสมานสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬาระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัย พบกับขบวนพาเหรด ภายใต้แนวคิด “จุฬาฯ สู่ศตวรรษที่ ๒” และร่วมชิงชัยใน ๑๘ ชนิดกีฬา โดยในปีนี้มีการเพิ่มการแข่งขันกรรเชียงบก และบาสเกตบอล อีก ๒ ชนิดกีฬา

การแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรในปีนี้ใช้ “สุนัข” เป็นตัวนำโชคตามปีนักษัตร ออกแบบโดย นายอำนวย หลักสุวรรณ ช่างศิลป์ประจำกลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร

สอบถามรายละเอียดที่ กลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โทร. ๐-๒๒๑๘-๓๓๖๔-๕ หรือ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ โทร. ๐-๒๒๑๘-๒๘๗๔-๗ http://www.cusc.chula.ac.th

ทั้งนี้จะมีพิธีจุดไฟฤกษ์จากแสงอาทิตย์การแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 08.39 น. ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์ หน้าอาคารจามจุรี 4

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X