งาน “ถนนวัฒนธรรม ประจำปี 2560”

สำนักบริหารกิจการนิสิต ร่วมกับ ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม และฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ จัดโครงการถนนวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2560 เพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจ ความสำนึกและหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ณ ถนนหน้าหอประชุมจุฬาฯ

พบกับ… การแสดงจากชมรมฝ่ายศิลปะวัฒนธรรม การออกร้าน มินิคอนเสิร์ต การประกวดแต่งกายชุดไทย เวิร์คช๊อปสืบสานศิลปะพื้นบ้าน

*** ขอเชิญชวนผู้ร่วมงานแต่งกายด้วยชุดไทยร่วมสมัย ***

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-218-7045 ต่อ 305

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X