ข่าว

4-5 ต.ค. 61 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมจุฬาฯ

4-5 ต.ค. 61 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมจุฬาฯ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 4 และวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมจุฬาฯ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 และวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กำหนดการซ้อม กำหนดการถ่ายภาพหมู่ กำหนดการขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร ฯลฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X