ข่าวสารจุฬาฯ

ธรรมสถานจุฬาฯ เชิญร่วมงานวิสาขบูชาสัปดาห์แห่งธรรม

ธรรมสถานจุฬาฯ ขอเชิญร่วมงานวิสาขบูชาสัปดาห์แห่งธรรม ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2565 ณ ธรรมสถาน  จุฬาฯ ดังนี้

วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2565  เวลา 17.30 – 18.30 น.  กิจกรรมสนทนาธรรมวิสาขบูชา “สัปดาห์แห่งธรรม : ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน องค์ธรรมเพื่อการตื่นรู้ในการดำเนินชีวิต” ฟังการสนทนาธรรมในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ “มหาบุรุษผู้เปิดโลกแห่งสัจธรรม” “เกิดมาทำไม? เพื่ออะไร?” “อริยสัจ ๔ และมรรคมีองค์ ๘” และ “ถอดรหัสวันวิสาขบูชาที่จะทำให้ชีวิตท่านพ้นทุกข์ได้ในที่สุด”

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.30 – 20.00 น. เชิญร่วมกิจกรรมเวียนเทียนรูปแบบใหม่ที่สงบและงดงาม นำโดย พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) พร้อมพระสงฆ์ จากวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  บรรยายธรรมในวันวิสาขบูชา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 0-2218-3018-9, 0-2218-3024 หรือที่ www.dharma-centre.chula.ac.th  E–mail:dharma-center@chula.ac.th   Facebook:ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย