ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ เชิญส่งแรงใจเชียร์นิสิตและนิสิตเก่านักกีฬาจุฬาฯ ชิงชัยมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม 12 – 23 พฤษภาคม 2565

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมส่งพลังแรงใจเชียร์นิสิตนักกีฬาจุฬาฯ และนิสิตเก่าจุฬาฯ ซึ่งเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 12 – 23 พฤษภาคม 2565 ชิงชัยในกีฬาชนิดต่างๆ ดังนี้

กีฬายูยิตสู

 1. นางสาวปัญญาภรณ์ เผ่าพันธุ์ คณะครุศาสตร์
 2. นายสิริโรจน์ ศิลชัยทาน คณะครุศาสตร์
 3. นางสาวธดาพร สาแก้ว คณะครุศาสตร์

กรีฑา

 1. นางสาวปณิตา ปินไชย คณะครุศาสตร์

เทควันโด

 1. นางสาวอรนวีย์ ศรีสหกิจ คณะเศรษฐศาสตร์
 2. นางสาวเพ็ญกัญญา ไพศาลเกียรติกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
 3. นายเทวินทร์ หาญปราบ คณะรัฐศาสตร์
 4. นางสาวพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ นิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ยิงปืน

 1. นางสาวธันยพร พฤษากร นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
 2. นางสาวชิดชนก หิรัญเพิ่ม คณะนิติศาสตร์ จะเข้าเป็นนิสิตปี 1

ว่ายน้ำ

 1. นายศุภ สง่าวรวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์
 2. นางสาวเจนจิรา ศรีสะอาด นิสิตเก่าคณะนิเทศศาสตร์
 3. นางสาวเพียงขวัญ ปะวะโพตะโก นิสิตเก่าคณะนิเทศศาสตร์
 4. นายนวพรรษ วงค์เจริญ นิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 5. นายธฤต ทองชุมสิน นิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 6. นายประสบชัย แก้วรุ่งเรือง นิสิตเก่าคณะครุศาสตร์

บาสเกตบอล

 1. นางสาววารุณี กิจรักษา นิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 2. นางสาวพิมพ์โชษิตา ทรัพย์เย็น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 3. นายอนัสวีย์ แกล้วณรงค์ นิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา/นิสิตเก่า MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 4. นายปฏิภาณ กล้าหาญ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ฟันดาบสากล

 1. นางสาวกัญญาภัทร มีชัย นิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์ (เอเป้หญิง)
 2. นางสาวพชรพร วาสนะสมสิทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ (เอเป้หญิง)
 3. นางสาวต้นข้าว โพธิ์แก้ว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จะเข้าเป็นนิสิตปี 1 (เซเบอร์หญิง)
 4. นางสาวศศินภัสร์ ดวงพัตรา คณะนิติศาสตร์ฟอยล์
 5. นายปณชัย วิริยะตั้งสกุล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เซเบอร์ชาย

แบดมินตัน

 1. นางสาวพรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ คณะครุศาสตร์
 2. นางสาวรวินดา ประจงใจ นิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ฟุตบอล

 1. นายวีระเทพ ป้อมพันธุ์ นิสิตเก่าคณะครุศาสตร์
 2. นายศุภณัฐ ทรวดทรง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

แฮนด์บอล

 1. นายโอเพ่น กรรณรงค์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 2. นายกษิเดช อิทธิอัครกุล นิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ลีลาศ

 1. นายชินวัตร เลอร์สัน นิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 2. นางสาวอภิชญา คุปตะวานิช นิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 3. นางสาวธนวรรณ ญาณะนันท์ นิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์

เทนนิส

1.นายปรัชญา อิสโร นิสิตเก่าคณะครุศาสตร์

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย