ข่าวสารจุฬาฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ ปีการศึกษา 2563 วันแรก

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมจุฬาฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นวันแรก โดยมี ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี กราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหารแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

            ในการนี้ อธิการบดีกราบบังคมทูลประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยขอประทานทูลถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และกราบบังคมทูลรายงานกิจการของจุฬาฯ ในรอบปี การศึกษา 2563

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในรอบบ่าย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ   สาขาต่างๆ ได้แก่ ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผศ.ทิวา ศุภจรรยา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศ.กิตติคุณ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ศ.กิตติคุณ เลอสม สถาปิตานนท์ สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ น.สพ.อลงกรณ์ มหรรณพ  สัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ศ.พิเศษ ดร.ประพิณ มโนมัยพิบูลย์ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รศ.ภก.ดร.นิจศิริ เรืองรังษี สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และนายธนินท์ เจียรวนนท์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอบเช้าประกอบด้วย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะจิตวิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ รอบบ่าย พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นักวิจัยดีเด่นกองทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช  ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย

     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิตจุฬาฯ จากนั้นเสด็จฯ ไปยังห้องรับรอง หอประชุมจุฬาฯ ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย และพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมายาวนานเกิน 30 ปี จำนวน 4 ราย

ทั้งนี้ ภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตจุฬาฯ ร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นบัณฑิต  จุฬาฯ ณ หอประชุมจุฬาฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า