ข่าว

ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนประเทศในระยะเปลี่ยนผ่าน”

ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนประเทศในระยะเปลี่ยนผ่าน”

มหาวิทยาลัยได้ปิดระบบการลงทะเบียนออนไลน์ 
การเข้าร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและรับฟังปาฐถาพิเศษ
หัวข้อ “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนประเทศในระยะเปลี่ยนผ่าน”
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. แล้ว

เนื่องจากมีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ให้ความสนใจลงทะเบียนมาร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี
และรับฟังปาฐกถาพิเศษ เป็นจำนวน 1,500 คนแล้ว ซึ่งที่นั่งภายในหอประชุมจุฬาฯ มีเพียง 1,500 คนเท่านั้น

มหาวิทยาลัยขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ และต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริหารกลาง จุฬาฯ โทร. 0-2218-0168

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X