เสวนา “ออเจ้าเฝ้าถามความกฎหมาย”

 

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ จัดการเสวนา ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ เรื่อง “ออเจ้าเฝ้าถาม ความกฎหมาย (สมัยอยุธยา)” สนทนาสาธกว่าด้วยประเด็นกฎหมายจากละครดัง “บุพเพสันนิวาส” ในวันอังคาร ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ รศ.ดร.คณพล จันทน์หอม ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร เป็นวิทยากร ดำเนินรายการโดย คุณชาญชัย กายสิทธิ์ นิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมวิพากษ์โดย ผศ. ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้สนใจเข้าร่วมงานลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/ByLSzb สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ โทร. ๐-๒๒๑๘-๒๐๑๗ ต่อ ๒๐๖

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X