“เทศนาแก่ยสกุลบุตร : จากฆราวาสปุถุชนสู่อริยบุคคล”

 

หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดพระพุทธเทศนา 45 พรรษา ครั้งที่ 3 “เทศนาแก่ยสกุลบุตร : จากฆราวาสปุถุชนสู่อริยบุคคล” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ผู้มาร่วมงานจะได้รับหนังสือ “ชีวิตติดปัญญา” จัดพิมพ์โดยธรรมสถาน จุฬาฯ

ผู้สนใจเข้าร่วมงาน แจ้งชื่อได้ที่หอพระไตรปิฎกนานาชาติ โทร.0-2218-4916 หรือ tipitaka.chula@gmail.com

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X