ข่าว

2018 Special Lectures on Korea

2018 Special Lectures on Korea

 

สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี” และ “พลังของวัฒนธรรมประชานิยม: กระแสนิยมเกาหลีกลายเป็นปรากฏการณ์ทั่วโลกได้อย่างไร” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศเกาหลี ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 301 – 301 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ (การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ มีล่ามแปลเป็นภาษาไทย)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน QR CODE หรือ https://goo.gl/forms/tgr9ReNATvqycYBi1 

ติดต่อสอบถามได้ที่ http://www.facebook.com/koreanchula

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X