ข่าว

เสวนา “บุพเพสันนิวาส : เรียนรู้สู่ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์”

เสวนา “บุพเพสันนิวาส : เรียนรู้สู่ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์”

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล้ย จัดเสวนา “บุพเพสันนิวาส : เรียนรู้สู่ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา ชั้น 3 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถรับชมผ่าน Facebook Live : อาจารย์เจษ

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X