เสวนา “บุพเพสันนิวาส : เรียนรู้สู่ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์”

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล้ย จัดเสวนา “บุพเพสันนิวาส : เรียนรู้สู่ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา ชั้น 3 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถรับชมผ่าน Facebook Live : อาจารย์เจษ

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X