ข่าว

ประกาศผู้โชคดีจากกิจกรรมโหวตบัตรนิสิตใหม่

ประกาศผู้โชคดีจากกิจกรรมโหวตบัตรนิสิตใหม่

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล iPhone8 และบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ จากการร่วมกิจกรรมโหวตแบบบัตรนิสิตใหม่

ผู้มีรายชื่อดังประกาศนี้ สามารถติดต่อรับของรางวัลได้ที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาสยาม และต้องแสดงบัตรประจำตัวเพื่อแสดงตนว่าเป็น นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตั้งแต่วันที่ 23-27 เม.ย 61 เท่านั้น ถ้าไม่มารับของรางวัลตามระยะเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

 

รางวัล I Phone 8 (1รางวัล)

1 ธัญวรัตม์ บุตรแสงดี

 

Voucher Starbucks 200 บาท (30รางวัล)

1 ปรีชยา ไพสิฐตระกูล

2 อรนภา จำเริญพานิช

3 พิมพ์พัทธ์ รัษฐปานะ

4 สิตานันท์ แซ่อึ๊ง

5 กนกพร อาษา

6 วรรธนัย งามวิวัฒนสว่าง

7 อลิษา เมืองผุด

8 นวพร ปานดี

9 ชลลดา น้ำดอกไม้

10 มนัสนันท์ ไวยารัตน์

11 ธฤต ทองชุมสิน

12 กัญญาวีร์ แก้วหลวง

13 กานต์สิรี รอบรู้

14 นฤเดช แซ่ลิ่ม

15 พรนภัส สุสัณพูลทอง

16 พันธุ์ชัย อินทร์ชูรันต์

17 ชัญญา ภู่กิิ่ง

18 เสถียร แซ่เยี่ยง

19 ณัทน์ธัญ อธิศธันยวัศ

20 ภาพตะวัน สำอางศรี

21 ธนภูมิ วงศ์คม

22 ปฏิพล แก้วสีมรกต

23 นาย ธีรนัยน์ สุโชคชัยกุล

24 สุชาวดี จันทร์งาม

25 นายจิรนันท์ ฤทธิ์แก้ว

26 ภูมิภัทร สุรัติเมธาพันธุ์

27 กิตติบุญ เตาพิทยาธร

28 ดวงพร โตส้ม

29 ศุภวัฒน์ แซ่โจว

30 สุพิชญา อัครมหาวงศ์

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X