ข่าว

ภาพกิจกรรม : นายกรัฐมนตรีแสดงปาฐกถาพิเศษ พร้อมเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของจุฬาฯ

ภาพกิจกรรม : นายกรัฐมนตรีแสดงปาฐกถาพิเศษ พร้อมเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของจุฬาฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ณ หอประชุมจุฬาฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แสดงปาฐกถาพิเศษ รวมทั้งเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อเดินทางมาถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ วางพวงมาลัยถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และถ่ายภาพร่วมกัน

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนประเทศไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน” โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน รวมทั้งมีการฉายวีดิทัศน์ “CU Calibre: shaping the nation’s future” หลังจากจบการแสดงปาฐกถา นายกรัฐมนตรีถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย และได้พบกับคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรจุฬาฯ

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศขนาดเล็กภายในจุฬาฯ ไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์ เพื่อเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ณ ห้องประชุมชั้น 12 ซึ่งจัดแสดงนวัตกรรมในการดูแลและบำบัดรักษาโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ จากนั้นได้ไปยังชั้น 18 เยี่ยมชมและทดลองใช้งานระบบ Telemedicine ณ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร
จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานและนิทรรศการที่เมืองนวัตกรรมแห่งสยาม (Siam Innovation District) อาคารสยามสแควร์วัน

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X